image
image
image
image

24. 7. Kristýna

Zítra: Jakub

O obci

Jméno obce vzniklo jako název vesnice lidí poddaných knieni nebo kněhyni, tedy kněžně nebo abatyši ženského kláštera. Zajímavé jsou názvy obce v historických pramenech: 1262 de Kneniz, 1301 de Knehniz, 1310 von Knyenitz, 1371 in Knyhnicz, 1512 na ves Knihnicze, přes Kinitz, Kynice až po název Knínice z roku 1925. Podle vsi Knínic se psali příslušníci starobylého rodu. V letech 1262 až 1286 to byl Jaroš (Jaroslav) z Knínic z rodu Ranožírova. Roku 1385 se Knínice dostali do majetku rodu Koňasů z Vydří. Rodu Koňasů byly Knínice konfiskovány v pobělohorské době a roku 1624 přešly do majetku jezuitské koleje v Jihlavě, která statek po vzniku koleje v Telči pronajala r. 1654 telčským jezuitům. Po zrušení řádu r. 1773 náležel statek Knínice studijnímu fondu, od něhož jej koupil r. 1789 Josef hrabě Wallis. V majetku rodu Wallisů setrval statek Knínice až do konce feudálního údobí r. 1849.

Osada Bohusoudov či Osoudov se poprvé připomíná v pramenech poprvé r. 1385, zanikla patrně za třicetileté války a na jejím místě byl zřízen hospodářský dvůr. V současné době má obec cca 200 obyvatel.